Registrirajte klub

Podaci za kontakt:

Vaše ime i e-mail adresa neće biti prikazani javno

Detalji mjesta održavanja:

Molimo, odaberite Da kako bi vas volonteri mogli kontaktirati. To možete promjeniti u bilo kojem trenutku nakon prijave na stranicu.
Svaki klub je odgovoran i obvezan poduzeti sve potrebne radnje da osigura zakonito obavljanje svih aktivnosti kluba, a osobito poduzeti sve moguće provjere da je osoba volontera u mogućnosti raditi sa djecom i mladima, te u predmetnu svrhu pribaviti valjani dokaz ovlaštenog državnog tijela da ta osoba nije kažnjavana, kao i paziti da su predmetni preduvjeti ostvareni za cijelo vrijeme trajanja suradnje.